saglasan/a sam sa pravilima

ORBIT AKTIVACIJA
“POŠALJI PORUKU KOJA OBARA S NOGU”


1. Organizator
1.1. Organizator je doneo odluku o organizovanju on line Aktivacije pod nazivom “Pošalji poruku koja obara s nogu” (U daljem tekstu „Aktivacija“), koja će se sprovesti po ovde utvrđenim pravilima (u daljem tekstu „Pravila“).
1.2. Naziv Aktivacije je “Pošalji poruku koja obara s nogu”, koju organizuje agencija Sivo doo, Baje Pivljanina 39, Beograd, a za potrebe klijenta Mars Balkan East doo Beograd.
1.3. Aktivacija se organizuje on line, na web stranici www.orbitshine.com na teritoriji Republike Srbije.

2. Pravo učestvovanja u Aktivaciji
2.1. “Učesnik” - Pravo učešća u Aktivaciji imaju vlasnici ličnih Facebook profila koji su:
• državljani Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije;
• strani državljani sa prebivalištem i/ili boravištem na teritoriji Republike Srbije.

3. Trajanje aktivacije
3.1. Aktivacija počinje 03.02.2020. u 00:01 čas i završava se 23.02.2020. u 23:59 časova.

4. Mehanizam odabira poruka za objavljivanje
4.1. Učešće u aktivaciji je moguće na sledeći način:
- Učesnik se loguje na internet stranici www.orbitshine.com preko svog FB naloga uz davanje saglasnosti na ova pravila.
- Zatim u sekciji “Napiši poruku”, po svom izboru unosi tekst (do 100 karaktera, uključujući razmake i znake interpukcije), stikere i ostale ponuđene elemente kako bi kreirao svoju ljubavnu poruku.
- Nakon kreirane poruke, učesnik će dobiti obaveštenje da će poruka biti objavljena nakon odobrenja administratora.
- Nakon odobrenja, poruka će biti objavljena u sekciji “Galerija”
- Sa svog naloga učesnik može svoju odobrenu poruku da sačuva ili podeli direktno na svoj FB nalog
4.2. Da bi učesnik učestvovao u “Aktivacjii”, potrebno je da na sajtu www.orbitshine.com kreira ljubavnu poruku po sopstvenom izboru.
Jedna osoba ima pravo da pošalje 6 poruka sa jednog naloga u toku trajanja Aktivacije. Sve poruke će pre objavljivanja u “Galeriji” biti proverevana od strane administratora, što dalje znači da sve poruke neprimerenog sadržaja (političke nekorektne, seksulane konotacije, rasnog i verskog vređanja) neće biti objavljene.
4.3. Ukoliko organizator smatra da je ljubavna poruka neprikladnog sadržaja ima pravo da istu ukloni bez prethodnog obaveštanja učesnika o tome.
4.4. Ukoliko učesnik primeti neku nepravilnost na sajtu orbitshine.com može se obratiti Organizatoru slanjem privatne poruku na Facebook stranici.
4.5. Organizator zadržava potpuno pravo korišćenja teksta poruke, bez bilo kakvog teritorijalnog ili drugog ograničenja kao i bez davanja bilo kakve naknade tim povodom učesniku koji je tu poruku dostavio.
Organizator ima pravo da odabere više poruka, koristi ih i plasira na tržištima na kojima posluje, a isto tako ima pravo da nijednu od pristiglih poruka ne koristi niti plasira. Takođe, poruke se mogu naći i na promotivnim ekranima u tržnim centrima: Ada Mall, Ušće SC, Delta City, kao i u okviru Orbit Love Corner-a u tržnom centru Ada Mall.
Učesnici čije poruke budu odobrane od strane Organizatora za objavu, ne stiču pravo na bilo kakvu naknadu tim povodom, o čemu se ovim putem učesnici obaveštavaju.

5. Lični podaci
5.1. Učestvovanjem u Aktivaciji svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila.
5.2. Samim učešćem u Aktivaciji i prihvatanjem ovih Pravila učesnici Aktivacije koji svoje podatke lično i svojevoljno dostavljaju, pristaju da se njihova imena i ljubavne poruke javno objave na www.orbitshine.com, bez vremenskog i teritorijalnog ograničenja, a u skladu sa važećim propisima. Podaci koje učesnici lično i svojevoljno dostavljaju, a koji se mogu koristiti u skladu sa propisima o zaštiti podataka o ličnosti su lični podaci koji se odnose na njihovu ličnost, a vezani su za Aktivaciju. Podaci se mogu od strane Organizatora koristiti na sledeće načine: da se objave u štampanom, zvučnom, digitalnom, slikovnom i video materijalu bez dodatne naknade i/ili prethodne saglasnosti učesnika, da mogu da se umnožavaju u neograničenom broju primeraka i ponovo objavljuju, kako za vreme trajanja tako i nakon isteka Aktivacije, a sve u cilju promocije proizvoda.
5.3. Učesnici koji su dostavili ljubavne poruke ustupaju neograničena prava Organizatoru na samoj sadržini poruke.

6. Završne odredbe
6.1. Aktivacija se može prekinuti u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvideti, sprečiti, otkloniti ili izbeći, a koje bitno utiču na sprovođenje i realizaciju Aktivacije.
6.2. Učesnici će o eventualnom prekidu Aktivacije biti obavešteni putem FB internet stranice Organizatora https://www.facebook.com/Orbit.Srbija/ i sajta www.orbitshine.com

U Beogradu, 27.01.2020. godine

Cookie Settings